+46 73-425 87 00

TESTER

Här kan du se rapporter över brandmotstånds- och ljudisoleringsvärden uppmätta av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ljudtest SP

Borås 2015-04-13

Brandtest SP

Borås 2015-05-07