+46 73-425 87 00

SMARTAX INTERIOR WALL

Först kom spånskivan, sedan gipsskivan. Nu är tiden kommen för en ny generations innervägg. Vårt innerväggssystem - Smartax Interior Wall - är en effektivisering av byggprocessen och en innovation som ger helt nya förutsättningar för byggnation av icke-bärande innerväggar.
Smartax-väggen är resultatet av ett innovationsarbete som startade redan 2009. Systemet utgår från Lean-processtänkande och industriellt byggande. Tusentals mantimmar har investerats i att designa, testa och optimera systemet för att möta byggbranschens behov avseende produktionseffektivitet och energiprestanda. Enkel konstruktion och val av material med rätt miljöfunktion, likväl som god byggbarhet och ergonomi, har varit viktiga ledstjärnor i utvecklingsprocessen.

Genom att förädla och kombinera traditionella byggmaterial på ett nytt sätt har ett väggsystem bestående av endast tre komponenter skapats:

 • Smartax-regeln - specialdesignade träreglar av gran/furu

 • Smartax-skivan - fibergipsskiva med specialanpassad kant

 • Smartax-liner - specialdesignad fiberduk

Resultatet är en tekniskt, funktionellt och miljömässigt överlägsen innervägg som erbjuder kraftigt reducerade byggtider och en helt spackelfri vägg:
 • Effektivare materialflöde (inget behov av terminalisering)

 • Ergonomisk hantering (småskivor 1200 x 800 mm)

 • Montering utan krav på skarv över regel

 • Ypperlig precision

 • Spill nära noll

 • Noll spackling

 • Underlättar installationsdragningar

 • Skruv- och slagfast

 • Fuktbeständig

 • Goda ljudisolerings- och brandmotståndsegenskaper

 • Reducerad väggtjocklek

 • Miljövänlig

Produktionstest som utförts tillsammans med industriella aktörer har påvisat kraftigt reducerade enhetstider och indikerar kostnadsinbesparingar om minst 50 % jämfört med traditionella materialval och montagemetoder.

Systemet uppfyller Boverkets krav avseende biologisk påväxt, materialemissioner, dammbildning och ergonomi.

Test/Certifikat

Smartax Interior Wall har genomgått omfattande funktionstester gällande dess tekniska egenskaper hos bl.a. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Systemet har därvid konstaterats överträffa de flesta på marknaden vanligt förekommande väggkonstruktioner av dubbelgips eller plyfa/osb + gips vad avser ljudisolerings-, brandmotstånds- och hållfasthetsegenskaper. Antalet väggtyper i ett normalt byggprojekt kan därför reduceras väsentligt.

Väggsystemet anpassas efter europeiska byggproduktförordningen CPR.

Skivan som används som en av systemets baskomponenter är i grunden en standard fibergipsskiva från en av Europas ledande tillverkare av fibergips. Skivan är godkänd av SP, P-märkt samt godkänd för användning i våtrum.