+46 73-425 87 00


Miljöpåverkan

Smartax har minst 50% lägre miljöbelastning än traditionell gipsvägg med stålregel.
Utöver det har Smartax minimalt med spill, ca 5% mot traditionell gipsvägg där spillet uppskattas till 20-25%. Denna miljöpåverkan är ej inräknad i jämförelsesiffrorna. Belastningen på miljön minskar även i form av mindre mängd material som ska fraktas till och från arbetsplatsen.

Fakta kgCO2-ekv/m2

Ingående produktvärden enligt rapporten E2B2 Framtidens Klimatsmarta och Hållbar bostad 2018:2.
 
 

 
Smartax träregel 70mm

Stålregel 70mm

0,3 kgCO2-ekv/m2 /sida

4,9 kgCO2-ekv/m2 /sida

 

Smartax skivan 12,5mm

Gips 12,5mm

3,84 kgCO2-ekv/m2 /sida

2,45 kgCO2-ekv/m2 /sida


Slipning, färdigmålad fiberduk

Spackling, 1 grund, 2 färdig stryk

0,2 kgCO2-ekv/m2 /sida

4,2 kgCO2-ekv/m2 /sida


Playwood 12mm

OSB-skiva 11mm

1,25 kgCo2-ekv/m2 /sida

1,75 kgCO2-ekv/m2 /sida

Smartax-ytskikt + Smartax 12,5mm + Smartax-träregel + Smartax 12,5mm + Smartax-ytskikt

 8,38 kgCO2-ekv/m2
(infästningsbar)

Ytskikt + Gips 12,5mm + plyfa/OSB + Plåtregel + plyfa/OSB + Gips 12,5mm + Ytskikt

21,2 kgCO2-ekv/m2
(infästningsbar)

Certifieringsinformation

Smartax Byggmaterial AB är medlem i PanCert AB (pancert.se) grupper för spårbarhetscertifiering, CoC av skogsråvara genom PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification Certifikat DNVSE-PEFC-COC-219 Varumärkeslicens PEFC (PEFC/05-32-7/V0978) och FSC Forest Stewardship Council Certifikat DNV-COC-001517 Varumärkeslicens FSC®(FSC C089427).