+46 73-425 87 00

Smartax byggsystem

-Ett smartare sätt att bygga!

"Det finns ingen mer innovativ, miljövänlig, kvalitetsmässig och kostnadseffektiv innervägg än Smartax innervägg.

Smartax innervägg är patenterad som den enda spackelfria innerväggen i världen".

- Lennart Nordlund

Välkommen till Smartax byggsystem

Smartax Interior Wall är ett nyutvecklat, patentsökt byggsystem speciellt framtaget för industriell produktion av icke-bärande innerväggar. Systemet har under flera års tid utvecklats, testats och optimerats i nära samverkan med byggnadsindustrin enligt Lean-konceptet. Systemet reducerar byggtiden och sänker kostnaderna för produktion av icke-bärande innerväggar med minst 50 % i förhållande till konventionella konstruktioner och montagemetoder.

Systemet har lanserats och vi mottar nu intresseförfrågningar.

Smartax-regeln

Förenklar och försnabbar byggandet av icke-bärande mellanväggar!

Smartax-skivan

Monteras med överlägsen precision - utan krav på skarvning över regel!

Smartax-liner

En färdigmålad eller grundmålad fiberduk som ger en spackelfri vägg.