+46 73-425 87 00


Miljöpåverkan

Smartax har 57% lägre miljöbelastning än traditionell gipsvägg med stålregel.
Utöver det har Smartax minimalt med spill, ca 5% mot traditionell gipsvägg där spillet uppskattas till 20-25 %. Denna miljöpåverkan är ej inräknad i jämförelsesiffrorna. Belastningen på miljön minskar även i form av mindre mängd material som ska fraktas till och från arbetsplatsen.

  Fakta kgCO2-ekv/m2

  Ingående produktvärden enligt rapporten E2B2 Framtidens Klimatsmarta och Hållbar bostad 2018:2.
   
   

   
  Smartax träregel 70mm

  Stålregel 70mm

  0,3 kgCO2-ekv/m2 /sida

  4,9 kgCO2-ekv/m2 /sida

   

  Smartax skivan 12,5mm

  Gips 12,5mm

  3,84 kgCO2-ekv/m2 / sida

  2,45 kgCO2-ekv/m2 / sida


  Slipning, färdigmålad fiberduk

  Spackling, 1 grund, 2 färdig stryk

  0,2 kgCO2-ekv/m2 /sida

  4,2 kgCO2-ekv/m2 /sida


  Playwood 12mm

  OSB skiva 11mm

  1,25 kgCo2-ekv/m2 /sida

  1,75 kgCO2-ekv/m2 /sida

  Smartax-ytskickt + Smartax12,5mm + Smartax-träregel + Smartax12,5mm + Smartax-ytskickt

   8,38 kgCO2-ekv/m2
  (infästningsbar)

  Ytskickt + Gips12,5mm + plyfa/OSB + Plåtregel + plyfa/OSB + Gips12,5mm + Ytskickt

  21,2 kgCO2-ekv/m2
  (infästningsbar)

  Smartax träregelsystem

  Smartax Byggmaterial AB är medlem i PanCert AB (pancert.se) grupper för spårbarhetscertifiering, CoC av skogsråvara genom PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification Certifikat DNVSE-PEFC-COC-219 Varumärkeslicens PEFC (PEFC/05-32-7/V0978) och FSC Forest Stewardship Council Certifikat DNV-COC-001517 Varumärkeslicens FSC®(FSC C089427).